ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
κ. Ν. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-4-2017
16:15  ΑΦΙΞΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ
18:00  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
18:30  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
19:00   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29-4-2018
10:30 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΟΣΤΑΣIO ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
11:30 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤO ΛΙΜΑΝΙ ΦΡΙΚΩΝ
12:30 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΙΟΝΙΟΥ