Βιολογική Γεωργία

Από το 1999, έχει αρχίσει στο νησί μας μια προσπάθεια τόνωσης και ανασυγκρότησης του Αγροτικού τομέα. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται οι καλλιέργειες της ελιάς και του αμπελιού. Είναι άλλωστε οι σημαντικότερες για το νησί της Ιθάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει στο νησί ένα Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας που αφορά, κύρια, τις καλλιέργειες της ελιάς και του αμπελιού. Το Πρόγραμμα αυτό συνεχώς επεκτείνεται σε νέες καλλιέργειες και νέους παραγωγούς. Οι παραπάνω καλλιέργειες ελέγχονται από Γεωπόνους ειδικούς σε θέματα βιολογικής καλλιέργειας και οι μέθοδοι παραγωγής, τα βελτιωτικά εδάφους και τα φυτοπροστατευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές του Κανονισμού ΕΟΚ 2092/91 Περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Βιολογική Γεωργία στην Ιθάκη

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και οι τροφές από τα γενετικά εργαστήρια κυριαρχούν, η Ιθάκη αντιστέκεται. Το νησί αποτελεί σήμερα, κυριολεκτικά, ένα ορυχείο διατήρησης και συντήρησης ελληνικής προέλευσης πανάρχαιων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων.
Ο Δήμος, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια στήριξης των αγροτών, γιατί πιστεύει ότι η ανάπτυξη της Ιθάκης, εκτός των άλλων, περνάει υποχρεωτικά μέσα από την ανασυγκρότηση του Αγροτικού Τομέα και τη στήριξη των αγροτικών προϊόντων του νησιού.
Το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, το οποίο ξεκίνησε το 1998 στο νησί μας, έχει ήδη αποχτήσει την δική του δυναμική και αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά την τοπική κοινωνία.
Σκοπός της Βιολογικής Γεωργίας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που αποκομίζει ο παραγωγός είναι ότι μετά από δύο περίπου χρόνια, το προϊόν του π.χ λάδι ή κρασί, χαρακτηρίζεται ‘Βιολογικό’, απαλλαγμένο από χημικές ουσίες και φυτοφάρμακα.