Δραστηριότητες

Ο Δήμος Ιθάκης έχει προχωρήσει σε μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

 • Εκπόνηση μελέτης για την κατάσταση και τις δυνατότητες του πρωτογενή τομέα στο νησί της Ιθάκης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Leader – Οδύσσεια.
 • Σύσταση στο Δήμο τμήματος αγροτικής ανάπτυξης για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τον αγροτικό χώρο.
 • Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τα αγροτικά ζητήματα  και διοργάνωση ημερίδων για τη βιολογική γεωργία.
 • Προώθηση προγράμματος βιολογικής γεωργίας στην Ιθάκη.
 • Τουριστικές εκθέσεις με τμήμα έκθεσης αγροτικών προϊόντων Ιθάκης.
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια για αγρότες στην βιολογική καλλιέργεια και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • Πρόγραμμα νέοι αγρότες για να βελτιώσει την ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού.
 • Βιολογική καλλιέργεια.
 • Βιολογική κτηνοτροφία.
 • Νεανική επιχειρηματικότητα για ενίσχυση νέων με ηλικία από 18 έως και 35 ετών.
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα για ενίσχυση συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού με ηλικία από 18 έως και 55 ετών.
 • Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων.
 • Αγροτοτουρισμός