Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας ( Αρθρα Α.Κ. 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 και 1584)
  3. Έγγραφο επίδοσης στον Εισαγγελέα
  4. Έγγραφο τελεσιδικίας
  5. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως με τα νέα στοιχεία
  6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμαρχο, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων

Παρατηρήσεις:

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου).

Attachments