Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου