Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας).