Εκούσια Αναγνώριση Τέκνου

Η αναγνώριση γίνεται με δήλωση σε Συμβολαιογράφο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι γονείς

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Συμβολαιογραφική Πράξη
  3. Ταυτότητες ή διαβατήρια (αν πρόκειται για αλλοδαπούς)

Attachments