Μεταγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής από τα Μητρώα όπου πρόκειται να διαγραφεί.

Παρατηρήσεις:

Η αίτηση είναι των γονέων

Attachments