Μεταδημότευση έγγαμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
  3. Εκκαθαριστικά των δυο τελευταίων ετών που να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας τα Τρίκαλα.
  4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (ζητείται και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

Attachments