Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε Δήμο εκτός του τόπου καταγωγής τους

Για την μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε Δήμο εκτός του τόπου καταγωγής τους, απαιτούνται τα ακόλουθα

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο Δήμο υποδοχής
  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
  4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων
  5. Πιστοποιητικά γεννήσεως ανήλικων τέκνων – Σε περίπτωση που την επιμέλεια έχει αυτός που μεταδημοτεύει
  6. Εκκαθαριστικά των δυο τελευταίων ετών που να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας τον Δήμο Τρικκαίων

Attachments