Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

Παρατηρήσεις:

Στην αίτηση του ενδιαφερομένου να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο θέλει για να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας (αφορά στο Δημοτολόγιο).

Attachments