Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

Attachments