Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

Για ανήλικο:
Αν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας αφού οφείλει να έχει αστυνομική ταυτότητα. Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ( πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

Για ενήλικα:
ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ (ΠΡΟΤΥΠΟ)
  2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου ή του γονέα
  3. Φωτογραφία του ανηλίκου (στις περιπτώσεις που απαιτείται)
  4. Παρουσία του ανηλίκου

Attachments