Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 Δημαρχείο – Κτίριο Διοικητηρίου

Γραφείο Δημάρχου , Δημοτικού Συμβουλίου,

Τηλεφωνο: 26740 23920

Fax: 26740 23921

e-mail: info@ithaki.gr

Οικονομικές Υπηρεσίες

Δημοτολόγιο  – Ληξιαρχείο

Τηλέφωνο 1: 26740 32795

Τηλέφωνο 2: 26740 33481

Fax: 26740 33387

Τεχνική Υπηρεσία

Τηλέφωνο: 26740 32529

Fax: 26740 33197