Αγροτουρισμός

Σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του Αγροτοτουρισμού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, επιδοτήθηκαν Σχέδια Βελτίωσης στο νησί της Ιθάκης με σκοπό την δημιουργία καταλυμάτων