Έκτακτη Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στον Κεντρικό Αγωγό Υδρευσης στην Περιοχή Πύρνος επιβάλλεται αύριο να γίνει η  αντικατάσταση του διότι δεν θα μπορούμε να  τροφοδοτήσουμε με νερό τις επόμενες μέρες αν δεν γίνει άμεσα το έργο τις  Περιοχές από Κανελάτα  έως  Λούτσα.
Το έργο θα εκτελεστεί από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου και ζητάμε την ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ καθώς και την υπομονή σας για 3 ημέρες.