Ανάρτηση πινάκων με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 με Αριθ. Πρωτ: 280/27-09-2023 (ΑΔΑ.: 6Ν0ΔΟΚΛΥ-4ΣΠ) του Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΛΠΗΝΩΡ” του Δήμου Ιθάκης για τη στελέχωση του αυτοτελούς τμήματος του παιδικού σταθμού