ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

Παρακαλούνται όσοι πολίτες του Δήμου έχουν υποστεί οποιεσδήποτε υλικές ζημιές στις οικίες τους, λόγω της πρόσφατης θεομηνίας, να τις δηλώσουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 26740 23920 , εσωτ. 6 και 26740 32529, προκειμένου να γίνει αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής για καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών.