ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ