ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟY ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών ανακοινώνει ότι, λόγω της πανδημίας και
προκειμένου να προστατευτούν οι πολίτες της Ιθάκης, οι επισκέπτες της
και οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του Κέντρου, το προβλεπόμενο
για το 2020 Διεθνές Ομηρικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος
2021.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου

Μενέλαος Χριστόπουλος