ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Ιθάκης ενημερώνει ότι λόγω έλλειψης προσωπικού, η τεχνική του υπηρεσία είναι κλειστή λόγω νομίμων κωλυμάτων του προσωπικού της.

Η Δημοτική Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας της.