ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2022.

Ανακοινώνεται ότι από 25/02/22 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2022 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη.

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
3. Δημοτική Ενημερότητα.
4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.

Επισήμανση: Εφόσον ο αιτούμενος χώρος παραμένει ίδιος σε σχέση με το έτος 2021, δεν απαιτείται νέα κάτοψη.

Πληροφορίες: Ιωάννης Βλασόπουλος  : 2674032795 – εσωτ 7.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ