ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τον Δήμο Ιθάκης ανακοινώνεται οτι με την 102484/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/01-4-2022 Απόφαση συναρμοδίων Υπουργών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1786Β/12-4-2022, ολόκληρος ο Δήμος Ιθάκης χαρακτηρίστηκε ως πλημμυροπαθείς από την πλημμύρα της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 (καιρικό φαινόμενο ΜΠΑΛΛΟΣ).

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε ΚΤΙΡΙΑ αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποζημιωθούν για τις ζημιές που υπέστησαν πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτη μηχανικό για την εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, την οποία θα αποστείλουν ταχυδρομικά στην πιο πάνω Υπηρεσία στην διεύθυνση Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ Πάτρα τ.κ.26226 ( τηλ. επικοινωνίας 2610589226 και 2610 589115).

Η αξιολόγηση θα γίνει με επιτόπιο έλεγχο μηχανικών της Υπηρεσίας.