ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ.