ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»