ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ