ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 01/06/2011 Α’ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.