ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 08-06-2013 Β’ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ