ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 10/11/2011 Β’ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.