ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑμεΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ