ΔHMOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 09-08-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ