ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΝΑΚΙ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΝΙ – ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ»