ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ έχουν ξεκινήσει από τις 25.9.2019.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να γραφτούν στο σχετικό μητρώο, μπορούν να προσέλθουν στο ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26740-23920 (Καχρίλα Ιωάννα)