ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 14ης -15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 («ΜΠΑΛΛΟΣ») ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-10-2021  ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Από το Δήμο Ιθάκης ανακοινώνεται ότι οι κάτοικοι του Δήμου Ιθάκης, των οποίων η οικοσκευή

υπέστη ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του «Μπάλλου», μπορούν να καταθέτουν

σχετική αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο), στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Παράλληλα με την υποβολή των αιτήσεων και περιοδικά με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις

θα διενεργηθούν αυτοψίες από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ιθάκης, η οποία θα μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν τα νοικοκυριά σε οικοσκευές της κύριας κατοικίας τους.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

  • Αίτηση προς συμπλήρωση
  • Υπεύθυνη Δήλωση προς υπογραφή
  • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους για την

επιβεβαίωση κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας

  • Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
  • Στην περίπτωση πολλών δικαιούχων, συγκατοίκηση κλπ, εξουσιοδότηση σε έναν εξ αυτών
  • Ταυτότητα
  • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
  • Πολύτεκνοι – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • ΑΜΕΑ – Απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ
  • Φωτογραφικό υλικό ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των ζημιών σε περίπτωση που έχουν αποκατασταθεί πριν τη διενέργεια της αυτοψίας από την αρμόδια επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι η αποζημίωση αφορά ΜΟΝΟ στην πρώτη κατοικία, που έχει υποστεί ζημιές

στην οικοσκευή της είτε χρήζει απλών επισκευαστικών εργασιών.

Η αποζημίωση δεν

προβλέπεται για δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, αυτοκίνητα, καταπτώσεις εξωτερικών τοιχίων – περιφράξεις κ.ά.

Οι αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά για όσους επιθυμούν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

eleni@ithaki.gr

Εντύπως οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 8:30 έως 13:30

όλες τις εργάσιμες ημέρες, στο ισόγειο του κτιρίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης.

Τονίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, από το νόμο καθορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

ΕΝΤΥΠΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ