ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 29/04/2011 Α’ ΜΕΡΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.