ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ