ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ»ΙΑΝΟΣ»»