ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιθάκης εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στον κ. Βλησμά Ιωάννη (τράκαλο) για την κάλυψη του κόστους της ραφής υφασμάτινων μασκών, οι οποίες, με την επανέναρξη των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δοθούν στους μαθητές.

                                                                                  Ιθάκη 02 Δεκεμβρίου 2020

                                                                                            Ο  Πρόεδρος

                                                                                      Νικόλαος  Ραδίτσας