Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2024.

Ανακοινώνεται ότι από 11/03/24  ξεκινά η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2024 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

 

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη.

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
3. Δημοτική Ενημερότητα.
4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.

 

Επισήμανση: Εφόσον ο αιτούμενος χώρος παραμένει ίδιος σε σχέση με το έτος 2023, δεν απαιτείται νέα κάτοψη.

 

Όσοι δεν έχουν πληρώσει πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο δεν έχουν δικαίωμα αίτησης.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι 15 Μαΐου 2024. 

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Βλασόπουλος  : 2674032795 – εσωτ 7.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ