Περίληψη προκήρυξης από την ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ» για την πρόσληψη 1 θέσης κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, μέχρι οκτώ μήνες, με ωριαία αποζημίωση.