ΠΙΝΑΚEΣ ΕΞΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.