ΠΙΝΑΚEΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ