ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κας Σοφίας Ζαχαράκη.