ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ