ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ. 24 & 25 (ΕΙΔΙΚΗΣ – ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 2-12-2019