ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ης & 27ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021- ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ