ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 14ης – ΕΙΔΙΚΗΣ – ΚΑΙ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023