ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 15ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΚΑΙ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024