ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ