ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 26 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10-12-2019